Novi Retail Park otvara se 2021. godine

Zašto investirati u Gradišku?

O investitoru – zakup prostora

Kontakt telefoni:
00 387 51 366 827
00 387 65 896 422

Kontakt e-mail: office@centrumtrade.com

Adresa: XVI KNOUB br. 10, Zalužani, Banja Luka

Copyright © Centrum trade d.o.o. | Sva prava rezervisana.